Meer

Inhoud

Wethouder Jean-Paul Hageman

EEN VITAAL 2017

Wethouder Jean-Paul Hageman

Wethouder Jean-Paul Hageman aan het woord

In 2017 gaat opnieuw veel aandacht naar ondernemend Hulst. We maken – samen met onder andere ondernemers en vastgoedeigenaren - een nieuwe retailvisie. Dat is nodig want het winkellandschap verandert. Berichten over faillissementen van grote winkelketens verschijnen met regelmaat in de media. Ook kleinere bedrijven redden het niet altijd. Supermarkten vragen dan weer om uitbreiding. Wat betekent dit voor het winkelen in Hulst? En welke invloed hebben huidige en toekomstige trends op de ontwikkeling van de verschillende winkelgebieden in Hulst? Welke winkelstructuur is voor de toekomst aantrekkelijk en levensvatbaar in Hulst? Om antwoord te krijgen op die vragen, maken we in 2017 een nieuwe retailvisie.
Detailhandel in de breedste zin van het woord en horeca zijn daarbij ook erg belangrijk voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Dus daar moet je verstandig mee omgaan. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de overige bedrijven in onze gemeente.

Veel aandacht gaat – terecht – uit naar de bouw van levensloopbestendige woningen. Maar ook jonge gezinnen moeten de mogelijkheid hebben een eigen woning te kopen of te bouwen.  In 2017 ga ik me daar opnieuw sterk voor maken. Want voor de leefbaarheid van onze gemeente zijn jonge gezinnen belangrijk.

Het aantrekken van nieuwe inwoners én nieuwe bedrijven met jonge ondernemers staat hoog op mijn to-do-list in 2017.

Als wethouder van sport wil ik dat het sportaanbod in onze gemeente ruim blijft. Daarbij is het belangrijk dat het ook laagdrempelig is, zodat iedereen – maar dan ook iedereen – de mogelijkheid heeft om op welke wijze dan ook aan sport te doen. Sport moet ook in 2017 gestimuleerd worden voor alle doelgroepen. Het zorgt voor een gezondere leefstijl en vitalere inwoners en dat heeft weer heel veel andere voordelen.

Een vitale gemeente, zowel wat inwoners als het bedrijfsleven betreft, dat is mijn missie voor 2017!

Waar houdt wethouder Jean-Paul Hageman zich mee bezig?

  • Ruimtelijke ordening en planologie
  • Bedrijventerreinen
  • Volkshuisvesting
  • Krimpdossier
  • Omgevingsvergunningen
  • Bestemmingsplannen
  • Economie en werkgelegenheid
  • Monumenten
  • Project De Nieuwe Bierkaai
  • Sport

Wijkwethouder Vogelwaarde, Hengstdijk, Ossenisse en Kuitaart