Meer

Inhoud

Wethouder Frank van Driessche

MEEGAAN MET DE TIJD

Wethouder Frank van Driessche

Wethouder Frank van Driessche aan het woord

Laat ik met een open deur in huis vallen: De jeugd heeft de toekomst. Dat is zo en blijft zo. Daarom staat alles wat kinderen betreft ook in 2017 weer met dikke letters in mijn agenda.
Zo gaan we onderwijs en kinderopvang in de verschillende dorpen klaar stomen voor de toekomst. Daarvoor is een speciale werkgroep in het leven geroepen. Belangrijk is dat kwalitatief goed onderwijs op korte afstand beschikbaar blijft. Scholen zijn namelijk ook essentieel voor de leefbaarheid in een dorp of wijk.
In 2017 krijgt Sint Jansteen een nieuwe school. In deze zogenaamde brede school worden onderwijs, kinderopvang en bibliotheek onder één dak gebracht. De school wordt gebouwd nabij de sportaccommodaties in het dorp; dat maakt de combinatie van gebruik goed mogelijk.

Het welzijn van onze inwoners en de zorg die we bieden, blijft in ontwikkeling. In 2017 zullen we deze ontwikkelingen op de voet volgen. Want onze inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben. De Stichting Hulst voor Elkaar helpt ons daarbij. Bij hen kunt u ook in 2017 weer terecht met alle vragen over ondersteuning. Dat geldt voor vragen over opvoeden en opgroeien tot vragen over het huishoudelijke hulp.

De Gebiedsontwikkeling Perkpolder heeft de afgelopen jaren vaste vormen gekregen. Het natuurgebied is ondertussen gerealiseerd en het veerplein is opgehoogd. In 2017 gaan we verdere stappen zetten. Ik ga er voor om in 2017 spijkers met koppen te slaan wat betreft de ontwikkeling van de Westelijke Perkpolder, het veerplein en de jachthaven in Perkpolder.

In 2017 gaan we ons inzetten om er voor te zorgen dat het streekmuseum een interactieve uitstraling krijgt. Dit met het oog op onze toeristen, maar zeker ook voor onze eigen scholieren en overige inwoners. Daarvoor gaan we in 2017 de voorbereidingen treffen.
De functie van bibliotheken verandert. De hoofdvestiging van de bibliotheek moet daarop worden aangepast. Daar gaan we in 2017 mee aan de slag. Ook gaan we het leesonderwijs op de scholen in 2017 verder stimuleren. De vormgeving van de “bibliotheek op school” is daarbij een hele goede ontwikkeling.
Ons museum en onze openbare bibliotheek verdienen een huisvesting die past in deze tijd. Daar gaan we voor in 2017!

Waar houdt wethouder Frank van Driessche zich mee bezig?

  • WMO: Welzijn en zorg
  • Zwembaden
  • Cultuur
  • Subsidiebeleid
  • Onderwijs
  • Gebiedsontwikkeling Perkpolder
  • Jeugdzorg

Wijkwethouder: Terhole, Lamswaarde en Graauw