Meer

Inhoud

Programmabegroting 2017

Legenda

  • Programma 1 Bestuur en Veiligheid
  • Programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Veiligheid
  • Programma 3 Economische Structuur en Toerisme
  • Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang
  • Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
  • Programma 6 Sociaal Domein
  • Programma 7 Milieu
  • Programma 8 Ruimte en Wonen
  • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
62.604 Baten (x1000)
62.595 Lasten (x1000)
9 Saldo (x1000)