Meer

Inhoud

Burgemeester Jan-Frans Mulder

EEN VEILIG GEVOEL IN 2017

Burgemeester Jan-Frans Mulder

Burgemeester Jan-Frans Mulder aan het woord 

Als inwoner wilt u er op kunnen vertrouwen dat u veilig en rustig kunt wonen en werken. Daar maak ik me als burgemeester ook in 2017 weer sterk voor. Goed voorbereid zijn op situaties waar er plots is gruwelijk mis gaat (calamiteiten, rampen, etc.) is daarbij essentieel. Maar ook inspringen op andere ontwikkelingen die een effect hebben op het gevoel van veiligheid, is belangrijk.

Zo kregen we in 2016 te maken met een inbraakgolf. Samen met de politie wil ik herhaling daarvan in 2017 voorkomen. Daarbij speelt u als inwoner ook zelf een rol. Over inbraakpreventie zullen we ruim communiceren. Daarnaast stimuleren we de oprichting van whatsapp groepen in het kader van buurtpreventie.

Omdat de inwoners van bepaalde straten in de binnenstad van Hulst al ruimere tijd overlast hadden van het uitgangsleven, heb ik in 2016 diverse maatregelen genomen. De invoering van het cameratoezicht was er daar eentje van. In 2017 ga ik – samen met de politie en horeca – kijken of dit het gewenste effect heeft.

In het najaar zijn er in Nederland jaarlijks de brandpreventieweken. In de gemeente Hulst gaan we daarnaast in 2017 het hele jaar door extra aandacht geven aan de brandveiligheid in woningen waar ouderen zelfstandig wonen.

Als gemeente hebben we er sinds januari 2015 aardig wat taken bijgekregen als het gaat over zorg.

De gemeente is nu verantwoordelijk voor nagenoeg alle taken op het gebied van jeugdhulp, zorg, welzijn, opvoeding en werk & inkomen. De gemeente krijgt voor deze nieuwe taken minder geld dan voorheen bij de Rijksoverheid beschikbaar was. Daarom moeten we slimme oplossingen zoeken.
In de media lazen we de afgelopen tijd herhaaldelijk over verwarde personen die voor zichzelf en anderen een risico vormden. Deze problematiek hopen we in 2017 verder tegen te gaan. Daarvoor is het belangrijk zaken ook regionaal goed af te stemmen. 

In 2017 wil ik dat onze gemeente nog hartveiliger wordt. Dat betekent dat ik me zal inzetten om – als aanvulling op ambulancezorg – om het aantal mensen die weten hoe ze een AED moeten bedienen, nog groter te maken. Daarnaast is het nodig om nog meer AED’s beschikbaar en bereikbaar te hebben. Hoe eerder er gestart wordt met de reanimatie, hoe groter de overlevingskans. Toenamen van de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand, daar ga ik samen met u als inwoner voor in 2017!

Waar houdt burgemeester Jan-Frans Mulder zich mee bezig?

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Communicatie
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken
 • Volksgezondheid
 • Jumelage
 • Hedwige

Wijkwethouder: Kloosterzande en Nieuw Namen